Najbardziej znana i najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła. Ale to nie jedyna znacząca w naszym kraju rzeka. Jest jeszcze inna, która swoim zasięgiem obejmuje kraje sąsiedzkie. A rzeką tą jest Odra. Ta przepływająca przez trzy państwa – Polskę, Niemcy i Czechy rzeka również odgrywa ważną rolę i nie sposób ją przeoczyć. Ona również przecina Polskę na wskroś, a jeszcze sięga poza granice naszego kraju.

Najważniejsze informacje

Spójrzmy na podstawowe informacje dotyczące Odry:

  • Długość rzeki Odra w granicach Polski to 742 km, a jej długość mierzona włącznie z obszarami poza granicami naszego kraju to 854,3 km.
  • Powierzchnia tej rzeki w granicach Polski to 106 000 km², natomiast jej całkowita powierzchnia to 118 860 km².
  • Wypływa ona z Gór Odrzańskich w Czechach na wysokości 634 m n.p.m. Rzeka ta uchodzi do Zalewu Szczecińskiego.

Odra jest rzeką żeglowną na odcinku 646 km. Kiedyś była żeglowna na dłuższym odcinku, ale powodzie spowodowały skrócenie tego odcinka. Wzdłuż rzeki znajdują się liczne kanały łączące rzekę z innymi zbiornikami wodnymi. Kanały te budowano już w wieku XIX. Jest to istotne z uwagi na położenie Odry – przepływa ona przez Polskę, Niemcy oraz Czechy. Pierwszy etap kanalizacji tej rzeki miał miejsce pod koniec XIX wieku. Powstał wtedy odcinek wiodący od Koźla aż do Nysy Kłodzkiej. W ramach tego przedsięwzięcia zbudowano 12 stopni wodnych. I to wraz ze śluzami komorowymi. Z kolej na początku XX wieku postanowiono dobudować kolejnych 10 stopni. W latach siedemdziesiątych XX wieku Odrą przewożono 14 milionów ton ładunku rocznie. Obecnie sytuacja uległa drastycznej zmianie. Związane jest to z redukcją finansów.

Znaczenie gospodarcze i ekologiczne rzeki

Wzdłuż rzeki Odra znajduje się siedem elektrowni wodnych. Budowanie elektrowni wodnych wzdłuż rzek to popularne i często spotykane zjawisko. Dostrzec je możemy w wielu państwach. Jest to sposób na zagospodarowanie rzeki. Jej energia dzięki temu przydaje się w gospodarce. Rzeka Odra, jak widzimy na powyższych przykładach, w sposób znaczący przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki. Wzdłuż niej znajduje się wiele miast. Rzeką tą można płynąć od Niemiec, przez Polskę, aż po Czechy.

Ale rzeka ta ma znaczenie nie tylko gospodarcze. Wzdłuż niej rozciąga się przyroda. I to w dodatku chroniona. Cały obszar wód oraz tereny nadrzeczne Odry są prawnie chronione w kilku miejscach. Na terenie Czech występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Poodří. Wzdłuż rzeki po każdej ze stron występują takie obszary chronione, parki krajobrazowe, a nawet pomnik przyrody.

Zagrożenie powodziowe

Nie sposób też pominąć powodzi. W lipcu 1997 roku miała miejsce „powódź tysiąclecia”. W wyniku tej powodzi ucierpiały Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław i Opole. Kolejna powódź miała miejsce w maju 2010 roku. Stan wód zaczął gwałtownie przybierać w Czechach przesuwając się na północ.

Rzeka ważna dla trzech krajów

Rzeka Odra to ważna rzeka, która przepływa przez trzy państwa – Czechy, Polskę i Niemcy. Obecne kanały dają dużą swobodę w zakresie przemieszczania się. Swego czasu przez odrę transportowano duże ilości towarów. Wzdłuż rzeki występują chronione prawnie obszary przyrody. Piękna przyroda i transport – oto główne atuty tej wielkiej rzeki.

Dodaj komentarz