Z Karkonoszy poprzez Czechy i Niemcy rozciąga się pewna rzeka. Jest nią Łaba, zwana w języku niemieckim Elbe. Źródło swoje ma w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Nazwa ta wzięła się z języka celtyckiego. A co mają Celtowie do tego regionu? Przebywali tutaj przez pewien okres w dziejach. Nazwa miałaby oznaczać coś czystego lub jasnego.

Przemierzając górskie krajobrazy i płynąc ku Morzu Północnemu Łaba jest rzeką, która przemierza ciekawe krainy. Miejsca, w których możemy ujrzeć roślinność i prosperujące miasta. Z pewnością jest ona warta wzmianki.

Rzeka Łaba ma długość 1165 km. Powierzchnia tej rzeki to 144 055 km². Źródło tej rzeki znajduje się w górach Karkonoszach, na wysokości około 1390 m n.p.m. Rzeka ta uchodzi do Morza Północnego. Płynąc z zachodu na wschód przemierza liczne ciekawe miejsca. Doliny górskie, miasta, zapory wodne, rzeki łączące się z Łabą, jak choćby Úpa oraz wiele innych miejsc.

Gospodarcze znaczenie Łaby

Rzeka posiada również pewne znaczenie dla gospodarki lokalnej. Czego przykładem jest zbiornik retencyjny Les Království. Bezpośrednią przyczyną budowy tego zbiornika były powodzie w roku 1897. Wtedy to postanowiono zbudować dwa zbiorniki retencyjne. W roku 1923 postanowiono przy zaporze wybudować elektrownię wodną. Elektrownia ta posiada moc 2×600 MW. Poza tym rzeka Łaba jest żeglowna na odcinku 950 km. A dokładniej od miejscowości Kolina w Czechach, aż do ujścia. Łabą pływają statki morskie. Poprzez różne kanały rzeka ta posiada połączenie z Odrą, Wezerą, Morzem Bałtyckim oraz Renem. Wzdłuż łady znajduje się wiele ośrodków miejskich, wśród nich są : Hamburg, Wittenberga, Magdeburg, Pardubice, Drezno, Kolin, Miśnia i wiele innych.

Od XIX wieku rzeka Łaba była ważnym ośrodkiem żeglugi śródlądowej. Rzekę tę przemierzali kupcy. A liczne kanały, z którym rzeka jest połączona pozwalają dopływać w naprawdę najróżniejsze zakątki. W uprzemysłowione zakątki Niemiec. Poza tym rzeką pływają liczne promy. Jak więc widać Łaba to ważny węzeł komunikacyjny.

Rzeka Łaba stanowi od XIX wieku ważny ośrodek żeglugi śródlądowej. Połączona za pomocą kanałów i promów umożliwia podróż do wielu ważnych miejsc na terenie Niemiec i Czech. Przez oba te kraje przepływa Łaba. Nie brakuje wzdłuż niej obszarów ochrony przyrody. Przyroda jest bujna wzdłuż rzeki. Ujrzymy tam również wiele ciekawych gatunków zwierząt. I dopłyniemy nią do wielu miast. Bez rzeki tej nie byłoby łatwo. Zamieszkujące te rejony ludność musiałaby radzić sobie inaczej. Łaba to kolejny przykład na to, jaką rolę odgrywa rzeka w gospodarce.

Przyroda Łaby

Wzdłuż rzeki rozmieszczone są obszary, w których przyroda jest chroniona. Był okres, kiedy rzeka ta była zanieczyszczona w dużym stopniu. Jednak podjęto działania mające na celu poprawienie poziomu czystości wody. Działania te przyniosły efekty przyczyniając się do powrotu wielu gatunków zwierząt. W okolicach rzeki Łaba ujrzymy : łososie, bobry, perkozki, czaple białe, kormorany zwyczajne, zimorodki, tracze nurogęsi i inne. Wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt ujrzymy w okolicach Łaby.

Dodaj komentarz