Przez Polskę przepływa kilka długich i ważnych rzek. Najdłuższa i najsłynniejsza to Wisła. Jest to rzeka, o której pisano w opowiadaniach. Kolejna taka rzeka to Odra, która swoim zasięgiem wykracza poza granicę Rzeczpospolitej. Ale jest jeszcze jedna ważna rzeka, która zresztą łączy się z Odrą. A jest nią Warta. Rzeka ta w całości znajduje się na terenie Polski – nie wykracza poza jej granice. Dawniej trochę wykraczała, ale w wyniku przesunięcia granic po drugiej wojnie światowej Warta znajduje się całkowicie w granicach Polski.

Podstawowe informacje

Długość Warty to około 808 km, a jej powierzchnia to 54 529 km². Warta jest trzecią najdłuższą rzeką w Polsce. Jej źródło znajduje się w miejscowości Zawiercie-Kromołów. Uchodzi ona do Odry w pobliżu miasta Kostrzyn nad Odrą.

Warta jest również wykorzystywana do żeglugi i transportu rzecznego. Jej dolny odcinek, na mocy porozumienia z AGN w 1996 roku, jest częścią międzynarodowej drogi wodnej E70. AGN to skrót od European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance.

Co ciekawego zobaczymy wzdłuż Warty?

Wzdłuż rzeki znajduje się wiele miast. Z większych ośrodków miejskich należy wymienić miasta takie jak: Częstochowa, Uniejów, Koni, Poznań, Wronki, Skwierzyna, Kostrzyn nad Odrą. Są jeszcze inne miasta położone wzdłuż rzeki. Oprócz miast w pobliżu rzeki, w różnych miejscach znajdziemy parki krajobrazowe. Są to: Sierakowski Park Krajobrazowy, Wielka Pętla Wielkopolski, zbiornik Jeziorsko, Załęczański Park Krajobrazowy, Park Narodowy Ujście Warty, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Wielkopolski Park Narodowy, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy. Tak więc wzdłuż rzeki rozciąga się wiele ciekawych i pięknych miejsc. Zobaczymy tam ciekawe okazy flory i fauny. Piękna przyroda i rzadkie gatunki zwierząt.

Ciekawostką jest to, że źródło Warty znajduje się w kaplicy św. Jana Nepomucena w Kromołowie. Wzdłuż Warty rozciąga się wiele ciekawostek przyrodniczych. Weźmy na przykład Nadwarciański Park Krajobrazowy.

Warta to rzeka, która ciągnie się przez duże połacie zachodniej Polski. Po drodze przemierzając ciekawe scenerie. Ujrzymy ją w Wielkopolsce, w województwie Lubuskim. Ciekawostką jest zbiornik zaporowy na rzece o nazwie Jeziorsko. Jego powierzchnia to 42,3 km, a pojemność to 202,8 mln m³. Wybudowano go w roku 1986. Celem jest budowy była regulacja przepływu rzeki i nawadnianie okolicznych pól uprawnych. W pobliżu znajduje się elektrownia wodna o mocy 4,89 MW. Woda ze zbiornika jest wykorzystywana w tej elektrowni. To nie jest pierwszy taki przypadek w dziejach. Często buduje się elektrownie wodne oraz zapory i zbiorniki wodne wzdłuż rzek. Pozwala to na zagospodarowanie energii płynącej z rzeki dla celów gospodarczych.

Transport i turystyka

Warta to żeglowna rzeka będąca w sieci międzynarodowych drów. Przebiega przez nią międzynarodowa droga wodna E70. Rzeki często pełnią funkcje komunikacyjne – jak widać ta również. Tak więc podróżując wzdłuż tej rzeki można przewozić różne towary i zwiedzać przyrodę. A jest na co popatrzeć.

Dodaj komentarz