Wisła to najdłuższa i najbardziej rozpoznawalna z polskich rzek. Wisła to również swoisty świadek dziejów. To w dorzeczu Wisły miały miejsce różne wydarzenia o randze historycznej. Ale nie jest to jedyna polska rzeka. Co więcej rzeki czasem łączą się – jedna łączy się z drugą albo jest dopływem tej drugiej. Tak się dzieje w przypadku rzeki San, która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.

Położenie i wielkość

Rzeka ta wyznacza naturalną granicę pomiędzy Polską i Ukrainą. Zresztą to na Ukrainie znajduje się źródło tej rzeki.

Rzeka San ma długość około 457 km i powierzchnię 16 861 km ². Przepływa ona przez Polskę i Ukrainą, a na pewnym odcinku tworzy jakby naturalną granicą pomiędzy tymi dwoma państwami. Źródło tej rzeki znajduje się w Bieszczadach Zachodnich, na wysokości 925 m n.p.m.

Fauna i flora

Doliną Sanu biegnie droga krajowa 77 oraz linia kolejowa Przemyśl-Rozwadów. Obie biegną na trasie od Przemyśla do Sandomierza. Wzdłuż rzeki rozlokowanych jest wiele miast i pięknych scenerii. W dolinie Sanu ujrzymy lasy łęgowe, łąki, szuwary, starorzecza oraz inne ciekawe formy krajobrazy. San jest również schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Wśród nich znajdziemy między innymi:

  • kumaka nizinnego,
  • srokosz,
  • gąsiorka,
  • wydrę,
  • łosia,
  • bociana czarnego,
  • łabędzie 

Historia i tradycja

Rzeka ta była świadkiem sporów oraz pojawiania się różnych nacji i cywilizacji w jej obrębie. Na obszarze rzeki San występowali Celtowie. Do dziś można tam znaleźć wiele pozostałości archeologicznych pozostawionych przez Celtów. Ale Celtowie to nie jedyne plemiona zamieszkujące te okolice. Pojawiali się tam również Lugiowie, Madziarowie, Mazurowie, Saksonii oraz inne plemiona. Miasto Przemyśl to jedna z najstarszych osad nad rzeką San. Oprócz Przemyśla pojawiły się tu jeszcze Sanok, Trepcza oraz inne osady.

W Noc Świętojańską nad Sanem organizowana jest zapalana sobótka. Palone jest wtedy duże ognisko. Święto to ma długą tradycję, znane było w imperium rzymskim i dawnych Włoszech. Tylko motywy różniły się trochę. Na Rusi znana była Noc Kupały, a w Polsce zapożyczono ten obrzęd.

Zbiorniki wodne

Wzdłuż rzeki San pobudowano różne zbiorniki wodne. Pojawił się nawet projekt budowy kaskady górnego Sanu. W skład tej kaskady miałyby wchodzić zbiornik wodny w Niewistce, zbiornik wyrównawczy, stopnie wodne i zapora. Projekt nie doczekał się realizacji.

Rzeka ta wypływa z Bieszczad, a więc można wybrać się na wycieczkę w Bieszczady i podziwiać źródło rzeki. W Bieszczadach utworzono również dwa sztuczne zbiorniki wodne. Chodzi tutaj o Jezioro Myczkowskie oraz Jezioro Solińskie.

Wielokulturowa rzeka

Rzeka płynąca z gór, mijająca jeziora oraz różne zakola i ciekawe krajobrazy. Rzeka nad którą w Noc Kupały odbywa się święto zwane Sobótką – pali się tam wtedy wielki ogień. Rzeka na pograniczu Polski i Ukrainy, wyznaczająca nawet naturalną granicę na odcinku 55 km. Jest to rzeka, która na przełomie dziejów stała się rzeką iście wielokulturową. W języku galijskim jej nazwa oznacza po prostu rzekę. Na terenach w jej pobliżu przebywali Celtowie i wiele innych nacji. A pozostałości po nich możemy zwiedzać po dziś dzień.

Dodaj komentarz