Rzeka Paragwaj znajduje się w Ameryce Południowej. Jest również państwo o nazwie Paragwaj i znajduje się ono na tym samym kontynencie. W rzeczy samej. Rzeka Paragwaj przepływa przez trzy państwa Ameryki Południowej – Argentynę, Brazylię oraz Paragwaj.

Paragwaj – długa rzeka o ciekawym położeniu

W dodatku jej obiegi wyznaczają granicę pomiędzy tymi trzema państwami. Dolny bieg rzeki wyznacza naturalną granicę pomiędzy Paragwajem i Argentyną. Natomiast obieg górny to granica pomiędzy Paragwajem i Brazylią. Jak więc widać położenie tej rzeki jest dość ciekawe.

Przyjrzyjmy się najważniejszym informacjom dotyczącym rzeki Paragwaj:

  • jej długość to 2200 km
  • jej powierzchnia wynosi 1,15 mln km²
  • jej źródło znajduje się na wyżynie Mato Grosso w Brazylii

Znaczenie rzeki Paragwaj dla Ameryki Południowej

Rzeka nie rzadko odgrywała ważna rolę w gospodarce państw znajdujących się wzdłuż niej. Najbardziej jaskrawym, ale nie jedynym, przykładem jest rzeka Nil, która przyczyniła się do powstania Egiptu. Rzeka Paragwaj również odgrywa ważną rolę w gospodarce sąsiadujących z nią obszarów. Umożliwia ona nawadnianie obszarów rolniczych rozmieszczonych wzdłuż rzeki. Ale to nie wszystko. Wzdłuż tej rzeki odbywają się również połowy. A to stanowi podstawę utrzymania okolicznej ludności. Biedni rolnicy gromadzą się wzdłuż rzeki sprzedając to, co im się uda złowić na lokalnych rynkach. Dostarczają również wyżywienie swojej rodzinie. Rzeka ta raz na jakiś czas wylewa. A to zmusza okoliczną ludność do poszukiwania tymczasowego schronienia. Aż poziom wód w rzece nie wróci do normy.

Ponieważ rzeka Paragwaj przepływa przez Argentynę, Brazylię i Paragwaj, umożliwia ona transport rzeczny pomiędzy tymi państwami. W istocie rzeka ta odegrała doniosłą rolę w rozwoju gospodarczym tego regionu. Wzdłuż niej kwitł handel i przemysł. Postanowiono nawet uczynić rzekę głównym szlakiem rzecznym do celów gospodarczych. Miało to na celu umożliwienie redukcji kosztów związanych z eksportem zbóż oraz innych towarów. Aby móc zrealizować to zamierzenie postanowiono zbudować na rzece szereg tam i zapór wodnych.

Rzeka ta stanowi atrakcyjny ekosystem dla około 350 gatunków ryb, z czego ponad 80 to gatunki endemiczne. Niektóre z nich składają tam skrzek, a jeszcze inne pochodzą z basenu rzeki Parana. Ogólnie gatunki ryb żyjące w rzece Paragwaj to mieszanina gatunków z różnych regionów. A żyje tam wiele ciekawych gatunków ryb. Niektóre odgrywają znaczącą rolę w rybołówstwie.

Rzeka Paragwaj to również piękne krajobrazy sąsiednich krajów. Zobaczymy tam piękną przyrodę, lasy, rzeki, jeziora, wyżyny, a nawet miasta. Wzdłuż rzeki rozlokowane są większe miasta przylegających do niej państw. I możemy je zwiedzić.

Rzeka Paragwaj to ważna rzeka w Ameryce Południowej, zresztą nie ma się czemu dziwić. Zajmuje ona centralną część kontynentu i przepływa przez trzy kraje. A jej górny i dolny bieg tworzą naturalną granicę pomiędzy tymi państwami. Ponad 350 gatunków ryb, nawadnianie pobliskich pól uprawnych, rybołówstwo i transport rzeczny – oto znaczenie tejże rzeki. Podobnie jak wiele innych rzeka ta ma znaczący wpływ na funkcjonowanie danego obszaru.

Dodaj komentarz