W Ameryce Południowej znajduje się rzeka mająca nazwę podobną do państwa, na terenie którego się znajduje. Chodzi tutaj o rzekę Surinam. Ta mierząca 500 km długości rzeka ma swoje źródło w górach na Wyżynie Gujańskiej. Uchodzi ona do Oceanu Atlantyckiego. Przepływając przez różne miejscowości na terenie kraju i uchodząc do Oceanu Atlantyckiego, ta najdłuższa na terenie państwa Surinam rzeka pełni w nim znaczącą rolę

Życiodajne źródło wody

Rzeka to ważny element krajobrazu każdego państwa. Szczególnie odczuwana w regionach, w których występują wysokie temperatury i warunki niezdatne do życia. Dobrym tego przykładem jest Afryka. Na kontynencie tym jest parę rzek, bez których rozwój cywilizacji nie byłby możliwy. A na pewno byłby bardzo utrudniony. Ale rzeki służą nie tylko do nawadniania okolicznych pól uprawnych, ale również umożliwiają transport i żeglugę śródlądową. I tak jest w przypadku rzeki Surinam.

Transport i rekreacja

Dzięki rzece Surinam transport i handel na terenie państwa Surinam jest znacznie ułatwiony. Ma to znaczenie w przypadku eksportu i importu różnego rodzaju dóbr. Przewożone są tędy m.in. aluminium, boksyty, tlenki aluminium oraz wiele innych ważnych surowców i towarów. Towary przywożone do kraju są składowane w dokach Paramaribo lub innych miast portowych. Nie bez znaczenia było również otwarcie mostu Jules Wijdenbosch Bridge w Paramaribo. Most ten został otwarty w roku 2000 przez prezydenta, który zlecił wybudowanie tego mostu. Zresztą nazwa mostu wzięła się właśnie od prezydenta. Most ten znacznie ułatwia podróż do wschodniej części kraju.

Rzeka ta posiada również pewne znaczenie rekreacyjne. Wzdłuż niej w pobliżu Domburga znajduje się biała piaszczysta plaża. Została ona stworzona sztucznie wzdłuż tej rzeki. Co więcej fragment wody został oddzielony za pomocą specjalnych sieci, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z plaży. W pobliżu znajdują się piranie. W okolicy pobudowano szereg udogodnień mających na celu ułatwienie korzystania z plaży. Dzięki czemu plaża ta stała się miejscem, w którym ludzie chętnie spędzają weekendy.

Płynąć wzdłuż rzeki Surinam będzie co zwiedzać, a to z uwagi na strategiczną rolę na terenie kraju. Państwo Surinam jest pełne atrakcji turystycznych, rezerwatów przyrody, miejsc, w których występuje bogata flora i fauna. Na terenie Surinamu występują lasy tropikalne. A tam zobaczymy paprocie, mahonie, oraz wiele innych drzew, jak również zwierząt.

Przemierzyć Afrykę wzdłuż Surinam

Jak widać rzeka ta odgrywa ważną rolę w państwie o tej samej nazwie – Surinam. Sprzyja temu położenie. Przepływając przez cały kraj, aż do oceanu jest czymś, dzięki czemu można przebyć znaczne połacie kraju. Podróżują tędy łodzie handlowe i towarowe. Dzięki niej znacznie ułatwiony jest import i eksport różnych towarów. Rzeka ta generalnie ułatwia komunikację, poruszanie się. A wzdłuż niej znajduje się niemało atrakcji. W pobliżu Domburga utworzona została piaszczysta plaża. Poza tym podróż tą rzeką to podróż po terenie kraju. A tej jest pełen atrakcji turystycznych, zresztą co roku zjeżdżają tutaj turyści z całego świata.

Dodaj komentarz