W północno-zachodniej części czarnego kontynentu rozciąga się pewna rzeka. Jest nią Senegal. Rzeka ta stanowi naturalną granicę pomiędzy państwem Senegal i Mauretanią. Zresztą rzeka ta przepływa przez cztery państwa afrykańskie. A są nimi Gwinea, Mali, Mauretania oraz Senegal.

Podstawowe informacje

Afryka to gorący kontynent, a woda jest na nic ceniona. Nie ma się czemu dziwić – bez wody nie jest możliwy rozwój życia, a co dopiero o cywilizacji. Rzeka ta stanowi ważny i najbardziej wysunięty na północ kontynentu zbiornik wodny.

Na początek przedstawmy najważniejsze informacje dotyczące jej wielkości:

  • długość – 1080 km (1640 km razem z rzeką Bafing)
  • powierzchnia – 441 000 km² 

Rzeka ta ma długość 1080 km, przy czym mierząc razem z rzeką Bafing długość ta wzrasta do 1640 km. Powierzchnia tejże rzeki to 441 000 km². Źródłem tej rzeki jest miejsce, w którym łączą się rzeki Bakoye i Bafing. Miejsce to znajduje się na terytorium Mail – jednego z państw przez które rzeka Senegal przepływa. Na półwyspie Langie de Barbarie znajduje się ujście rzeki do Oceanu Atlantyckiego. Miejsce to znajduje się na południe od miasta Saint Louis.

Fauna i flora Senegalu

Rzeka Senegal, a ściślej jej dolny bieg, jest miejscem, w którym kwitnie roślinność i żyje wiele gatunków zwierząt. Znajdują się tam liczne bagna, rozlewiska oraz inne nadające się do życia formy terenu. Afryka to kontynent, w którym znajduje się największa pustynia świata – Sahara. Generalnie nie jest to kontynent, w którym panują takie warunki do życia, jak w Europie. W miejscu, w którym znajduje się dolny bieg żyją ptaki oraz inne zwierzęta. Co więcej na terenie Mauretanii i Senegalu znajduje się kilka parków narodowych.

Jeśli mówimy o florze i faunie Senegalu to nie sposób pominąć tutaj deltę tej rzeki. Delta Senegalu rozciąga się wzdłuż granic państwa Senegal i Mauretanii. W tym miejscu rzeka się rozgałęzia w wyniku czego powstają tutaj liczne starorzecza, rozlewiska itd. Z uwagi na występującą tam florę i faunę na obszarze Delty Senegalu utworzono obszary chronione. Cały obszar został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2005 jako Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Delty Senegalu.

Uprawa i żegluga

Wzdłuż Delty Senegalu, zresztą nie tylko Delty, znajdują się liczne pola uprawne. Dzięki temu możliwa jest produkcja żywności w okolicach tej rzeki. A więc przeżycie i rozwój cywilizacji. Jest to szczególnie istotne na tym czarnym kontynencie, którym niewątpliwie jest Afryka. Nie jest to kontynent o najlepszych warunkach do rozwoju cywilizacji.

Wzdłuż rzeki odbywała się kiedyś żegluga śródlądowa. I w pewnym stopniu odbywa się ona nadal, ale w mniejszym niż kiedyś. A to za sprawą rozwoju innych form transportu – obecnie częściej korzysta się z samochodów i innych środków. Pomimo tego można znaleźć prom znajdujące się w Rosso. Aby przeprawić się przez inne obszary przydadzą nam się pirogi, które tutaj często występują.

Senegal ważną rzeką dla Afryki

Rzeka Senegal to cenne źródło wody na czarnym lądzie. Przepływając przez cztery państwa stanowi ono znaczne ułatwienie dla jej mieszkańców. Żegluga śródlądowa, nawadnianie pól oraz bogactwo flory i fauny. I najobfitszy zbiornik wodny w północno-zachodniej części kontynentu. A to ma znaczenie.

Dodaj komentarz