Na terenie dawnej Mezopotamii znajdują się dwie ważne rzeki – Tygrys i Eufrat. Skupmy się na Tygrysie, o którym jest mowa w Starym Testamencie. Tygrys występujący pod nazwą Chiddekei jest tam przedstawiony jako jedna z rzek Edenu. Obecnie do rzeki mają dostęp trzy państwa – Irak, Syria i Turcja. Tygrys łączy się z Eufratem w jednym miejscu – jest to obszar w pobliżu Al Qurnah. Rzeka ta miała wpływ na rozwój otaczających ją cywilizacji, podobnie do Nilu, Kongo czy Jangcy. Szlak tej rzeki to szlak historii i pięknych, dawnych budowli. Pamiętających starożytność.

Okolice w pobliżu dwóch rzek – Tygrysu i Eufratu przyczyniły się do rozwoju okolicznych cywilizacji. To właśnie na tym terenie znajdowała się dawna Mezopotamia i państwa znane jako Elam, Sumer, Asyria, Akad, Babilon i inne miasta. Długość Tygrysa wynosi 1850 km, a jego powierzchnia to 375 000 km². Rzeka ta uchodzi to Szatt-al-Arab. Jest to rzeka znajdująca się w południowej części Iraku. To tutaj Tygrys i Eufrat łączą się ze sobą tworząc tę rzekę. Z kolei rzeka ta uchodzi następnie do Zatoki Perskiej. Głównymi dopływami Tygrysa są Dijala, Mały Zab oraz Duży Zab.

Rzeki nierzadko przyczyniły się do powstawania i rozwoju cywilizacji. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku Tygrysa. Tereny w pobliżu Tygrysa i Eufratu są żyzne, dzięki czemu możliwa była uprawa roli. Obszar ten określany jest przez wielu mianem kolebki cywilizacji. To za sprawą tych rzek możliwe stało się nawadnianie pól uprawnych. Ale na tym nie koniec. Nie bez znaczenia jest również żeglowność tej rzeki. Tygrys jest żeglowny, w zależności od poziomu wód od Bagdadu, a nawet od Mosulu położonego dalej, na północy Iraku. Ten stan przyczynił się do rozwoju handlu. Kupcy wędrowali tymi oto wodami. I nie tylko oni. Rzeka ta miała również istotne znaczenie w trakcie Pierwszej Wojny Światowej. Flota brytyjska stacjonowała tutaj. Kwitła również religia.

W pobliżu rzeki Tygrys znajduje się kilka elektrowni wodnych. Wśród nich Kralkizi, Batman, Dicle oraz Ilisu. Oprócz elektrowni znajdują się tam również damy. Mają one służyć do regulowania przepływu wody, tak aby służył on gospodarce i lokalnej ludności. Aby nie było nieoczekiwanych wylewów i aby możliwe było nawadnianie pól.

Płynąć wzdłuż rzeki będziemy mogli zwiedzać zabytki dawnej Mezopotamii. Rzeka bierze swój początek w górach w południowej części Turcji. A więc zwiedzimy również kawałek tego kraju. Ponadto zobaczymy zabytki starożytnych miast. To wzdłuż tej rzeki położone były Niniwa, Aszur, Samarra, Kalchu i inne znaczące miasta. Na zachodnim brzegu tej rzeki znajduje się Bagdad. To miasto również pamięta stulecia, obecnie jest stolicą Iraku. Wraz z Eufratem rzeka ta dała początek cywilizacjom znajdującym się w regionie. To nie jedyny przypadek, kiedy rzeka miała znaczący wpływ na rozwój cywilizacji. Tak było w przypadku Nilu znajdującego się niedaleko, Kongo, Jangcy. Tygrys wraz z Eufratem również były świadkiem powstawania i upadku cywilizacji. Rozwoju rzemiosła, handlu, religii, aż do czasów nam współczesnych.

Dodaj komentarz