Dwie rzeki miały wpływ na rozwój cywilizacji zamieszkujących teren dawnej Mezopotamii – Tygrys i Eufrat. Są to również dwie największe rzeki tego rejonu. Obie zbiegają się w jezioro Szatt-al-Arab, a te z kolei spływa do Zatoki Perskiej. Obie miały znaczący wpływ na rozwój tego obszaru, są jakby dwiema siostrzanymi rzekami. Podobnie jak Tygrys, Eufrat również przepływa przez Turcję, Syrię oraz Irak. I również wspomniano o nim w Biblii traktując go jako jedną z rzek mających swoje źródło w Edenie.

Rzeka ta ma długość 2700 km. A całkowita powierzchnia tej rzeki to aż 673 000 km². Jest ona większa od Tygrysa, którego długość to 1850 km, a powierzchnia – 375 000 km². Źródła Eufratu znajdują się we wschodniej Turcji.

Eufrat ma wiele wspólnego z Tygrysem. W okresie letnim wody obu rzek wylewają. Ale w przypadku Eufratu zjawisko to nie jest aż tak silne. Ludność zamieszkująca terenu w pobliżu Eufratu również nauczyła się sztuki irygacji, czyli nawadniania pól uprawnych. Dzięki temu rzeka ta od zarania dziejów jest świadkiem pojawiania się i upadku różnych cywilizacji. Tam pojawiały się silne ośrodki Akadów, Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków oraz innych wielkich, starożytnych cywilizacji. A to dlatego, ze okolice rzeki są żyzne. Razem z Tygrysem Eufrat przyczynił się do rozkwitu tychże cywilizacji. Pojawiały się nawet dynastie, państwa-miasta, monumentalne zabytki świadczące o potędze dawnych cywilizacji.

Eufrat od stuleci był ważny dla gospodarki rejonu. Sieci irygacyjne oraz wielkie rurociągi umożliwiały transportowanie wody na duże odległości. Wzdłuż rzeki powstały również elektrownie wodne. Podobnie zresztą jak w przypadku Tygrysa. I tamy. To dzięki tamom możliwa jest regulacja wylewów. To tamy powodują, że pola mogą być nawadnianie, a elektrownie wodne mają źródło zasilania. Warto w tym miejscu wspomnieć o zaporze w Haditha. Zbudowana przez Rosjan i Jugosłowian w latach 1977-1987. Zapora ta stanowi główne źródło elektryczności dla Bagdadu, który jest stolicą Iraku. Jak wiemy w Iraku przebywały do niedawna wojska amerykańskie. Stany Zjednoczone wydają sporo pieniędzy na naprawę tamy.

Na obszarze rzeki Eufrat występuje również rozwinięte rybołówstwo. Stanowi ono znaczące źródło utrzymania i wyżywienia mieszkańców Eufratu.

Wzdłuż rzeki znajduje się wiele miast. Zarówno współczesnych, jak również pozostałości po tych dawniejszych. Podróżując wzdłuż rzeki natkniemy się na niejedną pozostałość po dawnej kulturze, która kiedyś była znacząca w tym rejonie. Wzdłuż rzeki znajdziemy wiele urokliwych miejsc.

Tygrys i Eufrat to dwie bardzo ważne rzeki. One przyczyniły się w znaczny sposób do rozwoju regionu – dawnej Mezopotamii. Wzdłuż tych rzek znajdują się pozostałości po przeszłości – ruiny wspaniałych cywilizacji, piękne budowle, urokliwe miejsca. Znajdują się również pola uprawne, tamy i elektrownie wodne. Kolejny ważny aspekt to żegluga wodna. To kolejny przykład na to, jak ważną rolę pełni rzeka w rozwoju cywilizacji. I chociaż możliwy jest rozwój cywilizacji bez niej, to jednak rzeka jest czymś, co z pewnością w tym rozwoju dopomaga.

Dodaj komentarz