Wisła to rzeka znana w baśniach i legendach. Stanowi ona nieodłączny element polskiej kultury i często się do niej nawiązuje. Towarzyszyła nam od stuleci przecinając Polskę na wskroś, od południa na północ. Taki kierunek ponieważ wpływa ona do Morza Bałtyckiego.

Rzeka ta przepływa przez wiele miejscowości, a w jej pobliżu ujrzymy piękne krajobrazy. Rzeka Wisła przepływa przez wiele malowniczych zakątków, a wśród nich jest Puszcza Sandomierska. Jest to najdłuższa rzeka w Polsce.

Rzeka ta ma długość 1047 km, natomiast jej powierzchnia to około 194 420 km². Źródłem tej rzeki jest Barania Góra, która znajduje się w Beskidzie Śląskiej. Ujściem rzeki jest Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie.

Okolice Wisły to nierzadko bujna przyroda. Wzdłuż rzeki znajduje się wiele obszarów chronionych, rezerwaty, a także kompleksy leśne. A jednym z nich jest Puszcza Sandomierska. Płynąc Wisłą natkniemy się również na liczne rezerwaty przyrody. A wśród nich są: Krowia Wyspa, Kępa Rakowska, Kępa Antonińska, Zbocza Płutowskie, Wyspy Zakrzewskie, Ławice Troszyńskie i wiele innych. W rezerwacie Zbocza Plutowskie znajdziemy m.in. roślinność kserotermiczną, ciepłolubną oraz inne okazy roślinne. Oprócz tego wzdłuż Wisły znajdziemy liczne obszary specjalnej ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Znajdą się wśród nich obszary specjalnej ochrony ptaków. A wśród nich znajdziemy Małopolski Przełom Wisły. Jest to dolina o stromych zboczach. Jest t również gęsto zaludniony obszar rolniczy. W tym rejonie Wisła zachowała swój naturalny stan. Poza tym został on uznany za korytarz ekologiczny. Obszary wzdłuż Wisły są bogate w różnorodną florę i faunę.

Wisła jest rzeką żeglowną. Mało tego – znajduje się ona w sieci międzynarodowych dróg wodnych. Chodzi tutaj o drogi wodne E40 oraz E70. Droga E40 to droga wodna, która łączy Morze Czarne i Morze Bałtyckie. Natomiast E70 to europejski szlak wodny. Szlak ten przebiega od Holandii, przez Niemcy, Polskę, Rosję, aż do Litwy.

Wisła od zarania dziejów była rzeką, która przemierzali kupcy. Wisła jest połączona z różnymi zbiornikami wodnymi za pomocą kanałów, dróg wodnych itd. Po to, aby możliwy był przewóz towarów, sprawny transport wodny i turystyka. Wzdłuż Wisły rozlokowanych jest wiele polskich ośrodków miejskich.

Wisła to stały element polskiej kultury. Rzeka ta od wieków znajduje się w granicach Rzeczpospolitej. Granice te ulegały zmianom, ale Wisła była zawsze. I swego czasu była ona bardzo ważnym szlakiem handlowym. Dzisiaj również przewożone są nią towary, możliwe są również wycieczki w celach turystycznych. A jest co zwiedzać. Wzdłuż Wisły znajduje się wiele polskich miast i nie tylko miast. Rezerwaty oraz liczne ośrodki ochrony przyrody, kompleksy leśne, parki krajobrazowe i inne. Niektóre części Wisły znajdują się w międzynarodowej sieci drów wodnych. A dokładniej to przez nasze państwo, wzdłuż Wisły przebiegają dwie międzynarodowe drogi wodne – E40 i E70. Umożliwiają one łączenie wschodu z zachodem. Jak więc widać na powyższych przykładach Wisła to rzeka o doniosłym znaczeniu.

Dodaj komentarz